Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Nhờ giúp đở mong ad duyệt bài ạ Options
dellcutphcm
Posted: Friday, February 28, 2020 5:53:24 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/28/2020
Posts: 0
Points: 3
Chào mọi người, mình tên Dương Quy Yến muốn hỏi nếu muốn đật banner quảng cáo trên trang này thì phải làm sao ạ ?
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.