Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Nhận Làm Bằng Lái B2 - Xe Oto Theo Yêu cầu 15 ngày Options
nhanbanglaib2z
Posted: Thursday, April 8, 2021 9:15:33 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 4/8/2021
Posts: 0
Points: 15
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CỤC SỞ GIAO THÔNG
NHẬN LÀM HỒ SƠ BẰNG LÁI THEO YÊU CẦU BAO GỐC
CHẠY BẰNG LÁI ÔTÔ TỪ HẠNG B1 ĐẾN HẠNG FB2 - FC

NHẬN CHẠY HỒ SƠ LÁI XE - NHANH CHÓNG - ĐẢM BẢO

TRONG VÒNG 15 NGÀY CÓ HỒ SƠ GỐC

BẰNG B1 - B2 : ĐƯỢC PHÉP CHẠY 9 CHỔ NGỒI

BẰNG C : XE TẢI CHUYÊN DỤNG TỪ 3500KG TRỞ LÊN

BẰNG D : XE CHỞ KHÁCH TỪ 10 - 30 CHỔ NGỒI

BẰNG E : XE CHỞ TỪ 30 CHỔ NGỒI CHỞ LÊN

CUNG CẤP THÔNG TIN :

HỌ VÀ TÊN :

NGÀY THÁNG NĂM SINH :

CMND : ( CHỤP RÕ )

ẢNH 3X4 : ( CHỤP RÕ)

SDT :

BẰNG MUỐN LẤY :

GỬI VỀ : HOTROBANGLAIXE@GMAIL.COM

TRUNG TÂM SẼ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CHO BẠN

Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.