Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Sâu hại điều – Sâu kết lá và hoa, hua phấn đục nõn Options
donhan2901
Posted: Wednesday, September 15, 2021 5:07:36 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 12/5/2020
Posts: 0
Points: 1,539
Sâu kết lá và huơ

Lamida moncusalis Walker và Orthaga exvinacea Hamps là hai loài sâu kết lá hoi hại tặng lượng điều. trong đó Lamida moncusalis W. là loại gây hại chính.

Lamida moncusalis W. là một con ngài màu xám xui thẫm. Theo Murthy và cộng sự, (1974) giai đoạn trứng kéo trường 5 - 6 ngày, ấu trùng lặp là 16 - 21 ngày, nhộng mát là 1 - 2 ngày, nhộng là 8 - 11 ngày và cả thành là 3 - 6 ngày.

Triệu chứng nhiễm bệnh là lát ấu trùng lặp kết những lá non và huơ từ lại cùng nhau và sống trong đấy. luôn hết trái và hạt cũng bị loại sâu nà tiến công. Nhộng sống trong suốt kén vú ở chốc kết lại.

gian ngoại trừ:

Phun gạnh 0.2% BHC năng 0.05% Fenitrothion hay là 0.05% Endosulfan hay Carbaryl 0.15%, Malathion 0.15% luôn chập đơm chồi mới sau mùa mưa.

hua phấn đục nõn (Alcides sp.)

Bọ phấn nhiều màu mun, đặc biệt có vòi trường học và cứng, hua cả thành lắm kích tấc cơ thể trường học 12mm và chiều gàn 3mm. Xuất giờ nhiều nhất tự chót tháng 5 đến đầu tháng 7. Sâu hết thành giao cấu và đổ trứng lắm ra tháng 6. Bọ đâm ra trứng phẳng cách dùng vòi vĩnh đục vào nõn đuối, sau đó đâm ra 1 trứng vào. Triệu chứng bệnh trước nhất nhằm phân phát hiện giờ vào là trên lá hay là trên nõn bị vàng úa rồi khô khan héo. Sâu đuối đục phá phần đằng trong suốt của nõn và đùn ra ở chỗ xâm nhập những phân mọt. Đầu sâu mát giàu nâu, cơ thể sâu màu hơi vàng. Sâu đền rồng hóa nhộng ở lối rãnh đục trong nõn.

gian trừ:

lắm thể dùng tay để buộc sâu trên lượng mát. Những chồi đuối bị sâu đục, đổ trứng đằng trong, nhiều cả sâu đuối và nhộng, mỗ phải hốt vứt phần bị hại và hoẵng cắn. Sau đó dùng thuốc Monocrotophos 0.05% được phun thuốc kẹ. tiếp kiến theo dõi phải mật tầng quần dạng sâu gia tăng nếu như phun kẹ nối.

Cũng có trạng thái phun Wolfatox 1% hay là Sherpa 5% vào phần nõn cây đại hồi chộ sâu hết thành xuất bây giờ lắm.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu kết lá và hoa, Bọ phấn đục nõn
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.