Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Em đăng bán căn với , 80m, DTSD 160m, 2 vệ sinh, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, sân phơi, 2 tầng, b Options
legsandeggs
Posted: Tuesday, May 31, 2022 5:50:46 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 3/16/2022
Posts: 0
Points: 465
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần bán nhà 80m,2 lùng, 2 buồng ngủ , 2 vệ đâm ra, bếp, sân phơi phóng …DTSD 160m, phương diện tiền mạng 24 Vũ Chí nhằm -Hải phòng. Cách bửa 5 trằn vốn Hãn, Nguyễn quýnh Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn nửa, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% biếu cạc anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
Em cần bán nhanh căn với , 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 80m, sân phơi, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, 2 tầng, bếp, DTSD 160m. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
trfanpihcuong25
Posted: Wednesday, June 1, 2022 1:47:07 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/23/2022
Posts: 0
Points: 120
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần bán nhà 80m,2 lóng, 2 buồng ngủ , 2 rệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số phận 24 Vũ Chí nhằm -Hải phòng chống. Cách bửa 5 è vốn liếng Hãn, Nguyễn cọng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn nửa, spa…… giá 6 tỷ ( hoả hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
CC muốn bán nhanh căn nhà có , bếp, 80m, sân phơi, 2 tầng, 2 vệ sinh, DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, 2 phòng ngủ. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.