Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Chủ muốn bán căn có , 2 phòng ngủ, DTSD 160m, sân phơi, bếp, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòn Options
legsandeggs
Posted: Tuesday, May 31, 2022 5:51:34 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 3/16/2022
Posts: 0
Points: 465
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng chống ngủ , 2 rệ đổ, bếp, sân phơi phóng …DTSD 160m, phương diện tiền mạng 24 Vũ chấy tốt -Hải gian. Cách té 5 Trần vốn dĩ Hãn, Nguyễn cuống Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh dinh buôn bán, spa…… ví 6 tỷ ( huê hồng 1% biếu các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
Chính chủ rao bán gấp ngôi nhà với , 80m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, DTSD 160m, 2 vệ sinh, bếp, 2 tầng, sân phơi, 2 phòng ngủ. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
trfanpihcuong25
Posted: Wednesday, June 1, 2022 1:48:14 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/23/2022
Posts: 0
Points: 120
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần nửa nhà 80m,2 lóng, 2 gian ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi phóng …DTSD 160m, bình diện tiền căn số 24 Vũ chấy xuể -Hải gian. Cách té 5 trằn vốn Hãn, Nguyễn cuộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh dinh buôn bán, spa…… giá như 6 tỷ ( huê hồng 1% tặng cạc anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
Chính chủ cần bán gấp căn nhà với , mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, 2 phòng ngủ, 80m, bếp, sân phơi, 2 vệ sinh, DTSD 160m, 2 tầng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.