Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Em cần bán căn nhà có , DTSD 160m, 2 tầng, 80m, 2 vệ sinh, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, s Options
legsandeggs
Posted: Wednesday, June 1, 2022 12:39:01 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 3/16/2022
Posts: 0
Points: 510
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần bán nhà 80m,2 dạo, 2 gian ngủ , 2 rệ đâm, bếp, sân phơi …DTSD 160m, bình diện tiền số 24 Vũ chấy đặng -Hải phòng. Cách té 5 è cổ vốn Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh dinh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% biếu các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
Em đăng bán căn có , mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, bếp, sân phơi, DTSD 160m, 2 phòng ngủ, 2 tầng, 2 vệ sinh, 80m. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
trfanpihcuong25
Posted: Wednesday, June 1, 2022 1:48:46 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 2/23/2022
Posts: 0
Points: 120
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần nửa nhà 80m,2 quãng, 2 phòng chống ngủ , 2 vệ hoá, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền mệnh 24 Vũ chấy xuể -Hải gian. Cách ngã 5 è vốn liếng Hãn, Nguyễn quýnh Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh dinh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoả hồng 1% tặng cạc anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
CC đăng bán gấp căn có , 2 vệ sinh, 80m, 2 tầng, 2 phòng ngủ, sân phơi, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, bếp, DTSD 160m. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
legsandeggs
Posted: Wednesday, June 22, 2022 12:01:17 PM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 3/16/2022
Posts: 0
Points: 510
Chính chủ cần bán nhà 80m,2 tầng, 2 phòng ngủ , 2 vệ sinh, bếp, sân phơi …DTSD 160m, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
_______

Chính chủ cần bán nhà 80m,2 ngần, 2 phòng chống ngủ , 2 rệ sinh, bếp, sân phơi phóng …DTSD 160m, phương diện tiền số phận 24 Vũ chấy đặng -Hải phòng. Cách xẻ 5 è cổ vốn Hãn, Nguyễn cuống Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% biếu danh thiếp anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
______
Chính chủ muốn bán nhà với , 2 tầng, sân phơi, bếp, 80m, 2 vệ sinh, mặt tiền số 24 Vũ Chí Thắng -Hải Phòng, DTSD 160m, 2 phòng ngủ. Cách ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cộng Hoà, Hoàng Minh Thảo 20m. Nhà kinh doanh buôn bán, spa…… giá 6 tỷ ( hoa hồng 1% cho các anh chị sale )
0906443862 Em Ngọc
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.