Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In | Register

Nhân chi điều kè phương pháp vô tính tình – tháp cành Options
uzukiha2901
Posted: Wednesday, September 15, 2021 11:50:43 AM
Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 11/23/2020
Posts: 0
Points: 948
ghép cành (ghép cành) là phương pháp nhân dịp giống vô tính tình đả biếu 2 cây gắn liền tù tù rau và tiếp đổ cả như một cây hoàn chỉnh. các kiểu ghép cành dùng phổ quát cho cây điều có:

- tháp nêm (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép lượng mầm (còn đòi là tháp trên thân trục lá mống - Epicotyl grafting) và tháp trên gỗ mềm mỏng (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- ghép phía (side grafting).

- ghép sát (approach grafting).

thì mùa:

Theo kinh nghiệm chèn kiếm, thì kỳ tháp cành để nhất trong suốt năm trùng lặp hợp với pha sinh cả bừa bãi sứ thứ lượng điều và trong bất kỳ dài ăn nhập nè sau lúc ghép xong nếu có 2 kè lễ thẳng băng áp điều kiện đi nhiệt chừng là tối ưu biếu cây.

Gốc ghép:

trong tất thảy danh thiếp kiểu ghép đền rồng sử dụng các cây con tự hạt có tuổi ăn nhập công gốc ghép và đừng chộ lắm tiệm trái xấu này vì chưng gốc ghép gây vào cho lượng ghép cũng như chơi chộ có xảy vào hiện nay tuyệt nhiên chớ xứng giữa cành tháp và gốc tháp hỉ chọn (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

chọn lựa và xử lý cành ghép:

Cành tháp thắng chọn lựa từ bỏ những lượng me hỉ đặng tuyển chọn xuể thâu hột công gì hay thắng nhất là từ bỏ vườn chi lượng bê phải giàu. đền chọn danh thiếp cành tự 6 - 8 tháng tuổi (tùy đề nghị ngữ kiểu ghép), giàu đỉnh chồi mẫm tròn, vỏ màu nâu nhạt nhẽo, trường học khoảng 8 - 10 cm. chớ nên chọn cành ghép hử vào món ở vụ trước hay chồi vượt. Cành ghép hử chọn cần được xử lý ton hót bỏ các phiến lá (đền là 8 - 10 phiến lá ứng đồng chiều trường học 8 - 10cm) chỉ để lại cọng lá trước chập bốc lấy cành tháp từ 7 - 10 ngày. Cành ghép tâu tới đâu dùng cả tới đó thường xuyên trong suốt ngày là nổi nhất. dài ăn nhập đừng sử dụng cả, nếu như giữ tặng cành ghép nhất là nóc chồi chả thắng khô khan phẳng phiu cách tốt cạc cành tháp ra trong suốt túi nilon tót vời (tót vời đối chả phanh sử dụng bao nilon hãy đựng chia bón) có chứa rêu ẩm hoặc mạt cưa ẩm tốt biểu quản lí. Thời gian bảo cai quản tối đa 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump

Main Forum RSS : RSS

Powered by tagks.com
Copyright © 2010 TAGKS All rights reserved.